Integracja CAM z ERP, systemy do obróbki i zarządzania.

Wiodący francuski producent form, matryc i narzędzi, wykorzystujący technologię odlewania metodą wosku traconego, opowiada jak zintegrować system CAM z ERP.

Moules & Outillages de Bourgogne projektuje i produkuje różnorodne formy i oprzyrządowanie dla odlewni stosujących proces odlewania metodą wosku traconego. Ten proces produkcyjny jest szczególnie dobrze dostosowany do najbardziej wymagających rynków, oczekujących wysokiego poziomu jakości i najnowocześniejszej inżynierii. Mowa o sektorach takich jak aeronautyka, energetyka i protetyka medyczna – trzech dziedzinach, w których MOB z powodzeniem zbudował swoją reputację. Czynnikiem, który to umożliwił okazała się integracja pakietów WORKNC, WORKXPLORE 3D I WORKPLAN.

„WORKXPLORE 3D umożliwia szybką weryfikację projektów form i oszczędza nam wiele czasu. WORKPLAN poprawia naszą wydajność na wszystkich poziomach i w każdej fazie projektu. WORKNC jest tak łatwy w obsłudze, że części można obrabiać niezwykle szybko. Dzięki wysokiej jakości ścieżkom narzędzi wykańczających, bardzo niewiele jest tradycyjnych faz frezowania lub ręcznej obróbki, takiej jak polerowanie lub regulacja, do wykonania po zakończeniu. WORKNC oferuje niezwykły poziom jakości wykończenia powierzchni.”

Jean-Etienne PATENET,
Dyrektor generalny firmy Moules et Outillages de Bourgogne

integracja pakietów producent

Łatwość obsługi WORKXPLORE 3D

Każdy pakiet zarządza poszczególnym etapem produkcji. Proces rozpoczyna się, gdy Jean Etienne Patenet, dyrektor generalny, używa WORKXPLORE 3D do otwarcia plików CAD przesłanych przez klientów. Dokonuje następnie szczegółowej analizy, aby szybko sprawdzić i określić wymagane wyposażenie narzędziowe do produkcji.

„Kompleksowy zestaw łatwych w użyciu narzędzi analitycznych jest szczególnie przydatny. Pomaga nam dostrzec wszelkie potencjalne trudności w celu zapewnienia najbardziej dokładnych wycen. Dynamiczny przekrój oznacza, że możemy szybko i precyzyjnie zbadać wnętrze części lub zespołu. Analiza lica planarnego, łuku i minimalnego promienia zapewnia szybki sposób oceny najbardziej czasochłonnych i problematycznych zadań.”

Mówi, że pracownicy bez doświadczenia w pracy z CAD mogą z łatwością używać WORKXPLORE 3D do badania dowolnego typu plików, niezależnie od ich pochodzenia, i przekazywać kluczowe informacje klientom, kolegom i dostawcom. „Można dodać predefiniowane sceny, w tym widoki modelu i różne orientacje, a także notatki i wymiary. WORKXPLORE generuje także samodzielną aplikację zawierającą model 3D i zespoły, którą można wysłać pocztą elektroniczną. Odbiorcy mogą natychmiast otworzyć plik i pracować nad nim. Nie ma konieczności pozbywania się oryginalnej aplikacji CAD, w której model został pierwotnie utworzony. Pozwala to na szybką walidację projektów form i oszczędza nam wiele czasu.”

model 3D CAD

WORKPLAN, WORKNC połączenie CAM z ERP

Jeszcze większy poziom wydajności można osiągnąć dzięki rozwiązaniu WORKPLAN Manufacturing Software Solution. Moduł Planowanie jest ich głównym wskaźnikiem monitorowania obciążenia produkcyjnego, pozwalając im działać proaktywnie, reaktywnie i przewidywać wszelkie wąskie gardła. „Możliwość wskazania naszym klientom rozsądnych, wiarygodnych i realistycznych czasów realizacji znacznie zwiększa naszą wiarygodność”.

Więcej o WORKPLAN:


Jean Etienne Patenet dodaje: „Pracowaliśmy z innym systemem, ale przeszliśmy na WORKPLAN, który doskonale spełniał nasze wymagania. Jest specjalnie zaprojektowany do produkcji na zamówienie”. Wszystkie informacje pochodzące ze wszystkich części przedsiębiorstwa, w tym z zespołu sprzedaży, administracji, produkcji, biura konstrukcyjnego i działu zakupów, są scentralizowane i łatwo dostępne dzięki modułowi zarządzania informacjami. I mówi, że możliwość zapewnienia niezawodnych, realistycznych i trwałych czasów realizacji znacznie zwiększa ich wiarygodność w oczach klientów.

Również moduł ofertowania WORKPLAN pomaga firmie MOB zachować konkurencyjność i efektywność kosztową. „Używając kryteriów wyszukiwania, znajdujemy odpowiednie dane z podobnych projektów. Pomaga nam to niezwykle szybko sporządzać dokładne oferty, gwarantując nasze marże i rentowność. Przekształcamy ofertę w zamówienie w zaledwie kilka kliknięć. Stale śledzimy postępy, podejmując wszelkie niezbędne działania, aby uniknąć opóźnionych dostaw lub wzrostu kosztów.”

Więcej o modułach WORKNC:


W warsztacie zainstalowano ekrany dotykowe, a zarządzanie czasem odbywa się codziennie w sposób rygorystyczny. Informacje są przekazywane operatorom warsztatu, uświadamiając im czas poświęcony na każde zadanie w porównaniu z zaplanowanym czasem.  

„WORKPLAN poprawia naszą wydajność na wszystkich poziomach i w każdej fazie projektu”.

Jean-Etienne PATENET

formy matryce uchwyty

WORKNC, mistrzostwo w procesie produkcji

Wszystkie formy, matryce i uchwyty MOB produkuje się w warsztacie o powierzchni 600m² użyciu specjalistycznego oprogramowania WORKNC CAM. Kierownik CAM i NC Laurent Thibert używa go codziennie w biurze inżynierii produkcji. Zarządza programowaniem maszyn CNC i zadaniami obróbczymi dla dwóch 3-osiowych Huron K2X10 i dwóch 5-osiowych Hermle C3OU. Mówi, że po zbadaniu typu 3- lub 5-osiowej części, wraz z możliwymi ustawieniami mocowania i pozycjonowaniem części w systemie mocowania, tworzą strategię CAM. Obejmuje ona obróbkę zgrubną, ponowną obróbkę, wykańczanie i wybieranie narożników. „Te istotne informacje są przenoszone na arkusz programu i zawierają takie szczegóły jak długości narzędzi, minima Z, numery ścieżek narzędziowych, kąty obrotu i czasy obróbki, wraz z obrazami części.”

Według Laurenta Thiberta, strategie obróbki zgrubnej są szczególnie dobre w usuwaniu dużych ilości prefabrykatu. Wykorzystuje się te strategie przed wykonaniem operacji półwykańczających i wykańczających. „Funkcja dynamicznego zarządzania modelem zapasu w WORKNC umożliwia aktualizację modelu zapasu w czasie rzeczywistym podczas całego procesu obróbki, zapewniając wysoką precyzję ścieżek narzędziowych do remachingu.” Inne ścieżki narzędzia często używane przez MOB to Z-level Finishing, Optimised Z-Level, Z-Level Remachining i Contour Remachining.

„Ponieważ WORKNC jest tak łatwy w użyciu, obrabiamy części niezwykle szybko. Dzięki wysokiej jakości ścieżkom narzędzi wykańczających, istnieje bardzo niewiele tradycyjnych faz frezowania lub ręcznej przeróbki, takiej jak polerowanie lub regulacja, do wykonania po tym. WORKNC oferuje niezwykły poziom jakości wykończenia powierzchni.”

frezowane formy wtryskowe

O firmie

Nazwa: Moules et Outillages de Bourgogne

Strona: www.moules-outillages-bourgogne.com

Kluczowe korzyści:

– Integracja pakietów pomaga sprostać wymaganiom procesu produkcji dla specjalistycznych rynków,

– WORKPLAN ERP poprawia wydajność firmy na każdym etapie projektu,

– WORKNC CAM optymalizuje wydajność dzięki nocnym operacjom obróbki bez nadzoru,

– WORKXPLORE 3D umożliwia pracę na plikach CAD bez konieczności pozbywania się oryginalnej aplikacji CAD.


Podsumowując: Integracja CAM z ERP, systemy do obróbki i zarządzania WORKPLAN oraz WORKNC świetnie się sprawdzają w przypadku zarządzania, projektowania oraz produkcji form, matryc i narzędzi.