Dodatkowe funkcjonalności

  • Moduł Analizy: Pozwala na wykonanie szczegółowej analizy dotyczącej ofert, zleceń, czasów, kosztów i innych wskaźników za pomocą kilku prostych kliknięć myszą.
  • Zaawansowana lista materiałów – może być używana do importowania informacji BOM z systemu CAD.
  • CRM do zarządzanie relacjami z klientami – Pozwala zarządzać szansami sprzedaży, planować działania, tworzyć przypomnienia. Wszystkie te zmienne można przeglądać na osi czasu.
  • Możliwość obsługi wielu witryn – Pozwala zarządzać różnymi fizycznymi lub strategicznymi lokalizacjami biznesowymi tej samej firmy.
  • Produkcja seryjna – zarządzanie produkcją części seryjnych do pracy i zapasów. Pozwala na rejestrację części zgodnych i złomowanych.
  • Prognoza finansowa – Pozwala na przeglądanie wpływów i wydatków środków pieniężnych na podstawie zaplanowanych płatności, a także faktur utworzonych dla rachunków z odbiorcami i zamówionych materiałów z listy zobowiązań.
  • Kluczowe wskaźniki wydajności – pozwala mierzyć wydajność w czasie rzeczywistym za pomocą niestandardowych wskaźników, raportów i menu analizy.
dodatkowe moduły workplan
analiza danych workplan

Produkcja seryjna:

Produkcja seryjna: zarządzanie produkcją części seryjnych do pracy i zapasów. Pozwala na rejestrację części zgodnych i złomowanych. Prognoza finansowa: Pozwala na przeglądanie wpływów i wydatków środków pieniężnych na podstawie zaplanowanych płatności, a także faktur utworzonych dla rachunków z odbiorcami i zamówionych materiałów z listy zobowiązań. Kluczowe wskaźniki wydajności: pozwala mierzyć wydajność w czasie rzeczywistym za pomocą niestandardowych wskaźników, raportów i menu analizy.

Sprawdź nasze usługi: