Zintegrowany moduł do zarządzania jakością

WORKPLAN zawiera zintegrowany moduł zarządzania jakością, który pozwala spełnić wymagania norm ISO w zakresie ciągłego doskonalenia i identyfikowalności poprzez pomiary analizy i korekcje operacji.


  • Poprzez rejestrację czasu i kosztu powstania braku,
  • Poprzez tworzenie arkuszy niezgodności,
  • Poprzez rozległe i automatyczne oceny dostawców,
  • Poprzez scentralizowany system zarządzania plikami,
  • Poprzez śledzenie każdego elementu w całym procesie produkcyjnym.

Dla każdego zadania można określić koszt lub czas utracony z powodu „braku jakości”.

zarządzanie jakością workplan
raporty

Arkusze niezgodności

Przyczyny niezgodności można przypisać do zadania powiązanego z dostawcą, klientem lub wewnętrzny problemem. Można tworzyć arkusze niezgodności poprzez przeciągnięcie i upuszczenie elementu z listy kosztów braków jakościowych, a następnie wprowadzić informację o wadzie, przyczynach i działaniach naprawczych w przyszłości. Informacja ta jest automatycznie wprowadzana do oceny jakości dostawcy. Moduł ten również pozwala ocenić i zaplanować konserwację urządzeń pomiarowych.

Sprawdź nasze usługi: