Produkcja matryc z WORKPLAN.

Rozwiązanie WORKPLAN posiada dedykowane, łatwe w użyciu narzędzia do szacowania, wyceniania, planowania, harmonogramowania, rejestracji czasu pracy, wsparcia zakupów i śledzenia rzeczywistych kosztów produkcji matryc, tłoczników postępowych, narzędzi tłoczenia blachy, stempli, mierników, przyrządów i uchwytów.

Producenci narzędzi i matryc bardzo często zarządzają złożonymi projektami, które są do siebie podobne, ale zupełnie inne od poprzednich. WORKPLAN posiada dostosowane zmienne technicznych kryteriów, które pozwalają kompleksowo scharakteryzować każdą matrycę osobno. Te kryteria mogą być użyte jako dane wejściowe do kalkulacji kosztów nowej matrycy, filtrowania w poszukiwaniu podobnej wyceny, lub produkowanej matrycy w przeszłości. Każdy element może być następnie skopiowany i edytowany do warunków nowego zlecenia.

Baza danych WORKPLAN jest zaprojektowana do zarządzania wieloma zmianami, które pojawiają się w trakcie projektowania i produkcji, co jest typowe dla tego procesu. Wycena w WORKPLAN może posiadać wiele wersji, zlecenie zawierać wiele poziomów indeksów, aby śledzić koszty generowane przez poszczególne zmiany, naprawy, czy konserwacje matrycy. WORKPLAN również zawiera system zarządzania dokumentami, tak aby wszystkie pliki i załączniki mogły być zapisywane i udostępniane w ramach poszczególnych pod folderów dla każdej matrycy. Jest również możliwe śledzenie budowania matrycy podczas produkcji i później podczas jej użytkowania.

Wdrożenie i nauka systemu WORKPLAN jest szybka dzięki naszemu doświadczeniu z firmami projektującymi matryce, naszym podręcznikom, bazom testowym i materiałom wideo. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi użytkownikami WORKPLAN na całym świecie:

  • Wielkie przyśpieszenie z efektywną produkcją w TEK z WORKPLAN,
  • Jyoti – dobrze przygotowany do dalszego rozwoju firmy z WORKPLAN,
  • WorkPLAN zintegrowany z SAP dla lepszej przejrzystości w fabryce narzędzi HARTING,
  • Kon-Form podnosi wydajność z MyWORKPLAN.